Wat doen wij?

Wij helpen Nederlanders die woonachtig zijn of bezit hebben in Spanje (en hun nabestaanden), bij het opstellen van een maatwerk testament en de verdere voorbereiding (planning) respectievelijk afwikkeling van hun nalatenschap. Het gaat dan tevens om hulp en advies bij alle feitelijke, juridische en fiscale aspecten die daarbij een rol kunnen spelen.

Hoe doen wij dat?

Naast een testament maken wij voor onze cliënten onder andere huwelijksvoorwaarden en levenstestamenten (een volmacht aan een vertrouwenspersoon met het oog op toekomstige wilsonbekwaamheid), met als doel een perfecte werking in Spanje én Nederland. Vooral het testament speelt hierin een belangrijke rol. Deze documenten worden naadloos op elkaar afgestemd. Doelstellingen daarbij:

 • aansluiten bij de Spaanse praktijk en (fiscale) wetgeving;
 • afwikkeling van de Spaanse en Nederlandse nalatenschap in één vloeiend proces;
 • ontzorging van nabestaanden, onder andere via onze unieke 'Spanje-executeurservice’;
 • het uiteindelijk - na het overlijden - waarmaken van de bedoelingen en diepste persoonlijke wensen van onze cliënten;
 • zoveel mogelijk bewaren van de harmonie binnen het gezin c.q. de familie van de overledene;
 • het creëren van zodanige ´speelruimte´binnen de getroffen regelingen dat - na het overlijden – kan worden ingespeeld op de alsdan aanwezige situatie én de voordeligste fiscale regelingen van dat moment (erfbelasting/successierecht);
 • anticiperen (plannen) op een mogelijke of voorspelbare toekomst (zoals overlijden of wilsonbekwaamheid van de langstlevende echtgenoot);
 • uit handen nemen van belastende administratieve afwikkelingshandelingen in Spanje en Nederland;

In het bijzonder:

 • erfrecht/testament
 • (aanpassing van) huwelijksvoorwaarden
 • schenkingen/schenkingsplanning
 • overdracht/schenking Spaanse woning door ouders aan kinderen
 • tweetalige volmachten met het oog op toekomstige wilsonbekwaamheid ('levenstestamenten')
 • advisering, totstandbrengen, vastlegging en uitvoering van verdelingsovereenkomsten
 • fiscale advisering en afwikkeling (erfbelasting/successierecht)

Voor alle andere onroerend goed gerelateerde transacties in Spanje, ga naar:

Alert Service Nieuwsbrieven Aankondiging artikelen

Laat hier uw e-mailadres achter en krijg nieuwsitems (alerts), nieuwsbrieven, en aankondigingen van nieuwe artikelen automatisch toegezonden!

Waarom zijn wij nodig?

Omdat goed voorbereid nalaten in Spanje meer vergt dan een ‘standaard testament’, en verstandig afwikkelen van een nalatenschap in Spanje meer dan het simpelweg uitvoeren van het testament. Wij zijn er voor hen die zich dit realiseren.

Het gaat om oplossingen die (veel) geld besparen en ook anticiperen op de toekomst van nabestaanden. Sóms zijn zelfs oplossingen mogelijk die in Nederland niet mogelijk zouden zijn… Spanje is immers een ander land.

Waarom doen wij dit werk?

Notaris mr. R.L. (Renato) Zanardi is destijds begonnen met het helpen van Nederlanders in Spanje nadat hij van dichtbij had meegemaakt dat de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje een moeizaam proces is voor buitenlanders, en zeer belastend voor nabestaanden in een periode waarin zij zelf en de onderlinge relaties tussen hen uiterst kwetsbaar zijn. Notaris Zanardi voert op afspraak adviesgesprekken op zijn kantoor in Albir (Costa Blanca).

Het testament opstellen, én het vervolgens afwikkelen van de nalatenschap, met aandacht voor alle afzonderlijke betrokkenen, is dagelijks werk voor de Nederlandse notarissen die zich hierop hebben toegelegd. De Spaanse notaris adviseert daarentegen minder actief stelt zich meer op als een overheidsambtenaar met als wettelijke taak het vastleggen/legaliseren van documenten en het incasseren van belastingen.

Helpen van nabestaanden als vraagbaak, adviseur, mediator en ‘regelneef’ is al eeuwenlang dé rol van de Nederlandse notaris. Nederlanders in Nederland zijn dit gewend, maar worden zich dit bewust in Spanje. Het werk in Spanje geeft ons ontzettend veel voldoening. Meer dan wij in Nederland gewend waren.

Hiermee is de intensiteit van onze service en betrokkenheid van onze dienstverlening verklaard. Als u eenmaal onze klant bent, dan blijft u onze klant, en blijven wij u helpen en adviseren daar waar wij kunnen.

Inmiddels ‘ontzorgen’ wij al meer dan 10 jaar Nederlanders in Spanje! Wij beschikken daardoor over specifieke kennis en vooral ook ervaring.

Wij beschikken ook over  tweetalig (Spaans-) juridisch opgeleid personeel.

Met wie?

mr. J.T. (Judy) Tromp is onze tweede fulltime ‘Spanje-notaris’. Naast het passeren van de vele Spanje-gerelateerde akten op het Nederlandse hoofdkantoor, heeft zij zich gespecialiseerd in de specifieke problematiek van de autonome Spaanse regio Andalusië (Costa del Sol), waar zij een week per maand op afspraak besprekingen voert met onze cliënten aldaar.

Daarmee bestaat ons volledige Spanjeteam uit 4 juristen, waarvan 1 ook is afgestudeerd in Spaans recht, en 4 andere zeer ervaren juridisch medewerksters.

Beide notarissen pendelen tussen Spanje en Nederland. Twee van onze medewerksters (waaronder de bedoelde Spaanse juriste) zijn permanent werkzaam in Spanje (Marbella en Albir). De overige medewerksters zijn werkzaam op ons hoofdkantoor in Nederland.

Daarnaast beschikt HAK & REIN VOS JURIDISCH ADVISEURS EN NOTARISSEN over een groot professioneel netwerk, en wordt er – met volledig behoud van onafhankelijkheid – samengewerkt met onder andere Euro Economics  en Lex Foris International law (zie de gezamenlijke website www.zekerenvastgoedinspanje.com), diverse Spaanse notarissen, en regelmatig doch ad hoc met veel andere organisaties (accountants, fiscalisten etc.) voor de meer incidenteel benodigde expertise op uiteenlopende gebieden.

In Marbella of Albir (Spanje) of in Nederland (Lelystad)

Maak een afspraak

Levenstestament

Wilt u een levenstestament maken? Om u adequaat van dienst te zijn verzoeken wij u om de vragenlijst door te nemen ter voorbereiding op een vrijblijvend adviesgesprek

Consult via Skype

Om u optimaal van dienst te zijn bieden wij u de mogelijkheid via Skype te consulteren.

Gratis account

Laat hierboven uw e-mailadres achter en krijg nieuwsitems (alerts), nieuwsbrieven, en aankondigingen van nieuwe artikelen automatisch toegezonden!

Recent gepubliceerd

De meest recente artikelen die zijn toegevoegd

(11/16) ECHTGENOOT EN KINDEREN: (ON)GELIJK(E) ERFDELEN?

 • Posted by Renato Zanardi
 • On 9 februari 2017

In mijn beschouwingen over het ‘Spanje-proof’ langstlevende testament ga ik het in deze column hebben over de erfdelen van de echtgenoot en...

 • besparen, besparing, echtgenoot, eigendom, erfbelasting, erfdeel, erfgenaam, executeur, kinderen, langstlevende, legaat, legataris, ontwijken, successierecht, testament, vruchtgebruik, vruchtgebruiker
 

(10/16) WAAR TEKEN JE EEN ‘SPANJE-PROOF’ TESTAMENT?

 • Posted by Renato Zanardi
 • On 1 februari 2017

Deze column en de volgenden zullen gaan over de vraag wat er nodig is voor een ‘Spanje-proof’ testament. Deze week: waar moet...

 • advies, adviseur, erfbelasting, Europese, Nederlands, notaris, Spaans, Spanje, successierecht, testament, verklaring van erfrecht
 

NIEUWE SUCCESSIEWET COSTA DEL SOL (Andalucía): GETALLENVOORBEELD

 • Posted by Renato Zanardi
 • On 15 januari 2017

In de onderstaande voorbeeldberekening illustreren wij met een getallenvoorbeeld, en sterk vereenvoudigd, hoe de systematiek luidt van de Successiewet in Andalucía (Cost

 • advies, adviseur, andalucia, andalusië, costa del sol, drempel, erfbelasting, erfenis, langstlevende, nalatenschap, notaris, Spanje, successierecht, tarief, testament, vrijstelling
 

Laatste nieuws

NIEUWE SUCCESSIEWET COSTA DEL SOL (Andalucía): GETALLENVOORBEELD

 • Posted by Renato Zanardi
 • On 15 januari 2017

In de onderstaande voorbeeldberekening illustreren wij met een getallenvoorbeeld, en sterk vereenvoudigd, hoe de systematiek luidt van de Successiewet in Andalucía (Cost

 • advies, adviseur, andalucia, andalusië, costa del sol, drempel, erfbelasting, erfenis, langstlevende, nalatenschap, notaris, Spanje, successierecht, tarief, testament, vrijstelling
 

COSTA BLANCA-FISCALE GELIJKSTELLING ONGEHUWDE PARTNERS PER 1 JANUARI 2017

 • Posted by Renato Zanardi
 • On 13 november 2016

Het betreft een op handen zijnde wetswijziging in de autonome regio Valencia (Costa Blanca) met betrekking tot de positie van ongehuwde partners...

 • costa blanca, erfbelasting, langstlevende testament, ongehuwde partners, samenwoners, Spanje, trouwen, valencia
 2

SCHENKEN VAN DE SPAANSE WONING AAN DE KINDEREN

 • Posted by Renato Zanardi
 • On 12 november 2016

Om in Nederland wonende kinderen een moeizame nalatenschapsafwikkeling in Spanje te besparen, wordt nog wel eens overwogen de Spaanse woning alvast aan...

 • huis, schenkbelasting, schenken, schenking, Spanje, vakantiehuis, vakantiewoning, woning
 

Recent toegevoegd aan het archief

Lees hier de berichten die recentelijk aan het archief zijn toegevoegd

PENSIONADO’S IN SPANJE: DE UITZONDERING IN DE EUROPESE ERFRECHTVERORDENING WORDT REGEL

 • Posted by Renato Zanardi
 • On 10 oktober 2016

(KOSTA – AUGUSTUS 2015) De hoofdregel van de Europese erfrechtverordening (EEV) luidt dat de vererving van het Europese bezit van een overledene...

 • erfrechtverklaring, nalatenschap, Spanje, verklaring van erfrecht
 1

(3/16) RECHTSKEUZE – WELKE ERFWET GELDT: DE NEDERLANDSE OF DE SPAANSE?

 • Posted by Renato Zanardi
 • On 1 oktober 2016

De rechtskeuze volgens de Europese Erfrechtverordening Deel 3 van deze serie van 16 artikelen is wellicht “oude wijn in nieuwe zakken”. Hierover...

 • erfrecht, europa, europees, rechtskeuze, Spanje, testament, verordening, woonplaats
 

(2/16) HUWELIJKSVERMOGENSRECHT EN HUWELIJKSVOORWAARDEN ALS INSTRUMENTEN VOOR JURIDISCHE EN FISCALE NALATENSCHAPSPLANNING IN SPANJE

 • Posted by Renato Zanardi
 • On 1 oktober 2016

In de vorige column (nr. 1) ben ik  gestart met een nieuwe reeks over nalatenschapsplanning en -afwikkeling voor Nederlanders met bezit in...

 • belastingbesparing, erfrecht, estate planning, huwelijksvermogensrecht, huwelijksvoorwaarden, nalatenschapsplanning, Spanje
 

Video

Rechtskeuze voor Nederlands erfrecht belangrijk na 17 augustus 2015.