Uw vermogen schenken aan kinderen en naasten

Erfbelasting: een progressieve belasting

Degenen die erven moeten vaak erfbelasting (successierecht) betalen. Het tarief is progressief: het wordt hoger naarmate het belastbare deel van de persoonlijke verkrijging hoger is. In Nederland bedraagt het tarief dat kinderen en echtgenoten moeten betalen 10% respectievelijk 20%. 10% voor het deel van de erfenis tot 121.000 euro; 20% over het meerdere. Het belastbare deel van de erfenis wordt berekend door eerst de van toepassing zijnde vrijstelling op het geërfde bedrag in mindering te brengen. Zo hebben kinderen en kleinkinderen die erven in Nederland een vrijstelling van ruim 20.000 euro.
In Spanje is het tarief bij erven veel ‘progressiever’ en verschilt per autonome regio. In de regio Valencia (Costa Blanca) begint het tarief bij erven bijvoorbeeld bij 7,65 % (verkrijging tot 8.000 euro), maar eindigt na 13 (!) opvolgende ‘tariefschijven’ met een tarief van 34% voor het deel van de verkrijging boven de 800.000 euro). De vrijstellingen op de heffingsgrondslag en de ‘kortingen’ (op het belastingbedrag zelf) verschillen sterk per autonome regio

Schenkbelasting

Schenkingen zijn feitelijk voorschotten op de erfenis, en daarom in beginsel onderworpen aan dezelfde belasting. De belasting bij schenken wordt echter ‘schenkbelasting’ genoemd. Zowel in Nederland als in Spanje zijn de wettelijke bepalingen betreffende de erf- en schenkbelasting in één en dezelfde wet opgenomen. De erfbelastingtarieven en schenkbelastingtarieven zijn exact gelijk. Wat wel sterk verschilt zijn de vrijstellingen die worden verleend op de heffingsgrondslag, en de kortingen op het belastingbedrag zelf na toepassing van het tarief en de vrijstellingen. In Spanje verschilt een en ander ook nog eens per autonome regio.

Besparing van erfbelasting door schenken

Schenken kan zowel in Nederland als in Spanje fiscaal voordelig zijn, omdat elke afzonderlijke schenking als gevolg van de progressie van het tarief vaak onderworpen is aan een lagere belastingdruk dan het geval zou zijn bij vererving van het gehele vermogen ineens. Bovendien zijn er soms specifieke schenkingsvrijstellingen beschikbaar die het schenken voordelig maken. Maar andersom is ook mogelijk: bijvoorbeeld in het geval de vrijstellingen en kortingen bij overlijden veel hoger zijn dan die bij schenken. Schenken is dus lang niet altijd voordelig! Laat u goed adviseren!

Kleed je niet helemáál uit voordat je naar bed gaat, ofwel:  schenken met voorbehoud van genot.

Schenken heeft nog een belangrijk nadeel. Ouders zijn het geschonken vermogen kwijt terwijl zijn niet weten hoe lang zij nog leven en hoe lang zij het vermogen zelf nog nodig hebben om van te leven. In een aantal gevallen kan het een aardige oplossing zijn als de ouder het vermogen dan schenkt onder het voorbehoud van het genot. Voorbeeld: het bij leven schenken/overdragen van de Spaanse woning aan de kinderen, onder voorbehoud van een woon-/gebruiksrecht. Naast voordelen kan dit ook nadelen hebben in verband met de Nederlandse erfbelasting die mogelijk verschuldigd is bij overlijden van de langstlevende ouder. Ook hier geldt dus: laat u goed adviseren!

Schenken is niet altijd voordelig

Na de Spaanse wetswijzigingen van 1 januari 2015 is het in een aantal gevallen en in bepaalde autonome regio’s van Spanje gunstig geworden om te gaan schenken. Zo kan het in de regio Valencia (Costa Blanca) voordelig zijn om te schenken mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Maar let op! In een aantal gevallen is ook Nederlandse schenkbelasting verschuldigd.

> Zie ook de artikelen over SCHENKING IN SPANJE op deze website!

Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van de schenkingsmogelijkheden, de besparingsmogelijkheden, en het vooraf vaststellen van de bedragen die hiermee gemoeid zijn, zowel in Nederland als in Spanje.

Vrijblijvend contact opnemen

Heeft u specifieke vragen over een nalatenschap en de afwikkeling daarvan? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contactformulier

Bekijk hier het privacybeleid

Een moment geduld aub.

mr. R. Zanardi - notaris

Over R.L. Zanardi

Renato Zanardi is al ruim 10 jaar professioneel actief, met het advisering van Nederlanders die woonachtig zijn of bezittingen hebben in Spanje op het gebied van testamenten, erfrecht, erfbelastingrecht en (fiscale) nalatenschapsplanning en nalatenschapsafwikkeling. Meer informatie

Tip 1 | Belastingbesparend testament

Eenvoudige Spanje testamenten (bijvoorbeeld van alleenstaanden) kunnen best in Spanje worden getekend, maar het blijft opletten geblazen. Advies: een standaard langstlevende testament liefst niet in Spanje tekenen, en een ‘belastingbesparend Spanje testament’ sowieso nooit!

Tip 2 | Gratis testamentcheck

Andere adviseurs aan de Costa’s trachten zich hiermee wel eens te onderscheiden. Voor ons is het vanzelfsprekend. Natuurlijk beoordelen wij gratis in hoeverre uw huidige testamenten en huwelijksvoorwaarden ‘Spanje-proof’ zijn!

Tip 3 | Laat uw Nederlandse testament niet vertalen!

Dat is weggegooid geld. In Spanje hoeven ze het testament niet in te zien of te lezen. Een tweetalige (Europese) verklaring van erfrecht met uitleg over de rechtsposities van de betrokkenen is meer dan voldoende.

Tip 4 | Wacht even met de Nederlandse verklaring van erfrecht

Wacht met de Nederlandse verklaring van erfrecht tot u precies weet hoe de afwikkeling in Spanje moet gaan luiden. Zonder het te weten kunt u ‘wegen afsluiten’ die in Spanje voor erfbelastingbesparing hadden kunnen zorgen.

Referenties

Testament aanmaken of uw huidige wijzigen? Neem vandaag nog contact met ons op!

Maak nu een afspraak!

HET LAATSTE NIEUWS over schenken in Spanje en Nederland

TEKST

Welke minimale fiscale waarde heeft mijn Spaanse woning?

  • Posted by Renato Zanardi
  • On 17 september 2019

Dit is één van de meest gestelde vragen van cliënten die op mijn Spaanse kantoor komen praten over een...

Vruchtgebruik voor ouder(s) en bloot eigendom voor kinderen

  • Posted by Renato Zanardi
  • On 28 mei 2019

Dit artikel gaat over een veel gebruikt ‘instrument’ in de wereld van erfrechtplanning. Verkoop, schenking of vererving door ouder(s)...

Spaanse woning bij leven overdragen aan kinderen – Via verkoop, schenking of testament?

  • Posted by Renato Zanardi
  • On 25 maart 2019

Wat is fiscaal gunstiger? Overdracht van de Spaanse woning bij leven van beide ouders (via verkoop of schenking) of...

  • advies, adviseur, belastingbesparing, costa blanca, erfbelasting, erfenis, erfrecht, estate planning, koop, langstlevende, langstlevende testament, nalatenschap, nalatenschapsplanning, schenkbelasting, schenken, schenking, successierecht, testament, vakantiewoning, verkoop, vruchtgebruik