Testament met het oog op Spaans bezit

Het maken van een testament is een van de belangrijkste onderdelen van een nalatenschapsplanning (met een chiquer woord ook wel ‘estate planning’ genoemd). Nalatenschapsplanning/estate planning betekent: op gestructureerde wijze vooraf regelen van de vermogensovergang na het overlijden.

Juridisch

Met een testament kunnen zowel feitelijke, juridische als fiscale doelstellingen worden nagestreefd. In het geval van partners (gehuwd of duurzaam samenwonend) heeft het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner de hoogste prioriteit. Maar het kan bijvoorbeeld ook of tevens gaan om het verzorgd achterlaten van kwetsbare (minderjarige of gehandicapte) kinderen. Dergelijke doelstellingen zijn typisch juridisch van aard. Het is mooi meegenomen als het ook nog op een fiscaal voordelige manier kan worden geregeld, maar fiscale doelstellingen zijn in dergelijke gevallen altijd ondergeschikt.

Fiscaal (erfbelasting/successierecht)

Fiscaal (voordelig) regelen gebeurt in testamenten vooral door (1) optimaal spreiden van de erfenis(sen) over de erfgenamen/gerechtigden, én (2) maximaal benutten van de erfbelastingvrijstellingen. Het erfbelastingtarief in Spanje en Nederland is progressief. Optimaal spreiden tempert het tarief. Met spreiden van de erfenis over meer personen worden ook meer vrijstellingen benut. Relevant daarbij is de zeer grote vrijstelling van de langstlevende echtgenoot in Nederland, maar ook het feit dat in Spanje juist de kinderen en kleinkinderen hele grote vrijstellingen hebben. Veel groter dan in Nederland. De kunst is om zowel in Spanje als in Nederland fiscale ’tariefoptimalisatie’ als ‘vrijstellingsoptimalisatie’ te bereiken, zonder dat de juridische doelstelling (verzorgd achterlaten; zoals hiervoor bedoeld) verloren gaat. In het geval van een partner/echtgenoot moet deze alle touwtjes in handen houden, en niet afhankelijk worden van de wil van de kinderen. Hieraan mogen omwille van deze fiscale doelstellingen geen concessies worden gedaan. Het testament moet voorts niet alleen fiscaal voordelig uitpakken in de eerste ronde  (overlijden eerste echtgenoot), maar ook in de tweede ronde (overlijden langstlevende).

Het Nederlands erfrecht (de Nederlandse juridische regels op het gebied van erven) kent de gunstigste ’tools’ van Europa voor een optimaal langstlevende testament, maar ook voor tarief- en vrijstellingsoptimalisatie. Het is daarbij onverschillig of het gaat om Spaanse of Nederlandse tarieven/vrijstellingen.

Verzorgd achterlaten van de langstlevende én belastingbesparen gaat dan hand in hand.  Het Nederlands erfrecht is modern maar zeer genuanceerd en daardoor ingewikkeld. Omdat de Nederlandse notaris kan ‘spelen’ met de erfrechtregels (het is zijn dagelijks werk), geldt hij in Nederland ook als de fiscalist voor het successierecht. Het behoort ook tot zijn wettelijke taak en verantwoordelijkheid om hierop actief te adviseren. De Spaanse notaris heeft die taak niet.

De toepasselijke wetgeving: Spaans of Nederlands erfrecht

De inhoud van het testament moet aansluiten op de nationale wet die in een concreet geval van toepassing is op de erfenis. Met een zogenaamde rechtskeuze zorgt u ervoor dat de Nederlandse wet van toepassing is, óók op uw Spaanse bezit. Die rechtskeuze voor Nederlands (erf)recht is van groot belang, omdat slechts dan een langstlevende regeling ook daadwerkelijk in Spanje geldend kan worden gemaakt. Een langstlevende testament naar Spaans recht bestaat namelijk niet.  Ook is die rechtskeuze van belang als een deel van het bezit in Nederland is gelegen. Dit voorkomt dat een Spaanse notaris zich moet gaan bemoeien met de afwikkeling van uw nalatenschap in Nederland. Er zijn nog talloze andere goede redenen voor een rechtskeuze voor Nederlands recht.

>lees meer hierover

Vrijblijvend contact opnemen

Heeft u specifieke vragen over een nalatenschap en de afwikkeling daarvan? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contactformulier

NIET DOEN! Spaans testament voor het Spaanse bezit

Een Nederlands testament werkt perfect in Spanje, en hoeft ook niet vertaald te worden! De stelling dat een Spaans testament beter zou werken voor de vererving van Spaans bezit is volstrekte onzin!

In Spanje wordt voor Nederlanders vaak een testament gemaakt zonder tussenkomst van een Nederlandse notaris. Daarin wordt de langstlevende echtgenoot benoemd tot enig erfgenaam, of – erger nog – tot vruchtgebruiker van het Spaanse bezit. Dit zorgt dan ‘zogenaamd’ voor een eenvoudige afwikkeling in Spanje. Men is zich dan echter niet bewust van de mogelijkheden die men laat liggen (o.a. fiscaal) in vergelijking met de situatie dat er een – wellicht wat minder eenvoudig – Nederlands testament was gemaakt. “Wat niet weet, wat niet deert?” Of toch wel? U mag het zeggen.

Die eenvoud van het Spaanse testament heeft slechts als reden dat de ‘adviseur’ in Spanje het aan kennis ontbreekt om een wat ingewikkelder Nederlands testament (met daarin een veelvoud aan mogelijkheden) te lezen, te snappen, te adviseren en uit te voeren. Ondanks die eenvoud zijn die testamenten vaak ook nog eens niet correct geformuleerd, meestal overbodig, en in het ergste geval zelfs desastreus voor de rechtspositie van de langstlevende echtgenoot ten opzichte van de aanspraken van de kinderen. Laten ‘rommelen’ aan je testament staat gelijk aan het spelen met vuur!

Een in Nederland getekend testament wordt door de autoriteiten in Spanje helemaal niet gelezen, en mag dus – omwille van estate planning – best wat ingewikkelder zijn. Dat is pas écht een groot voordeel boven een Spaans testament. De inhoudelijk interpretatie wordt dan niet aan Spanjaarden overgelaten. Een correcte afwikkeling (naar de letter van het testament) wordt dan sterk bevorderd door het feit dat de autoriteiten in Spanje – in plaats van het testament – slechts een zogenaamde ‘verklaring van erfrecht’ te zien krijgen, opgesteld door een Nederlandse notaris. Hij zet hierin de werking van het Nederlands testament uiteen zoals het bedoeld is. De Nederlandse notaris die gewend is in Spanje te werken, formuleert daarbij voorzichtig, houdt het eenvoudig, en beperkt zich zoveel mogelijk tot hetgeen de Spaanse autoriteiten moeten weten voor de tenaamstelling van de Spaanse bezittingen en voor de erfbelastingheffing.

De (in het Spaans vertaalde) verklaring van erfrecht wordt door de Spaanse notaris één op één in zijn akte gekopieerd, en bevat juridisch inhoudelijk alle informatie die men in Spanje nodig heeft. Het gaat dan om hooguit 3 A4’tjes. Wij maken deze verklaringen meteen tweetalig op, en weten daarbij precies alle overbodige informatie te vermijden, maar juist datgene aanvullend te vermelden wat de afwikkeling in Spanje soepel en probleemloos kan laten verlopen. 

In tegenstelling tot hetgeen vaak wordt beweerd op het internet is een (afzonderlijk) Spaans testament, speciaal voor het in Spanje gelegen bezit, absoluut geen oplossing. Een dergelijk testament moet zelfs sterk worden afgeraden! ( >lees meer hierover ).

Het toepasselijke successierecht: Spaans of Nederlands successierecht (erfbelasting)

Op Spaans bezit is altijd Spaans successierecht van toepassing. Dat is wat anders dan erfrecht. Successierecht is belasting. Hieraan verandert een rechtskeuze voor Nederlands erfrecht helemaal niets. Daarnaast wordt vaak ook door Nederland nog successierecht geheven (als de overledene in Nederland woonde of minder dan 10 jaar geleden uit Nederland naar Spanje vertrok). Dat is uiteraard ook zo als de langstlevende echtgenoot naar Nederland terugkeert en daar overlijdt.

Let op! De wijze waarop de nalatenschap van de eerstoverleden echtgenoot (toen nog in Spanje) is afgewikkeld én de inhoud van diens testament is mede-bepalend voor de hoogte van de Nederlandse successieheffing als uiteindelijk de langstlevende (inmiddels wonende in Nederland) overlijdt

>lees meer over erfbelasting in Nederland en Spanje

Ons kantoor maakt zowel de Spaanse als Nederlandse successieaangifte op en zorgt ervoor dat zij perfect op elkaar zijn afgestemd. In de advisering houden wij rekening met zowel ‘de eerste ronde’ als de tweede, zowel voor wat betreft het Spaanse als het Nederlandse successierecht.

Het testament voor Nederlanders met bezit in Spanje

Het perfecte testament voor Nederlanders met bezit in Spanje is een testament dat voorziet in onvoorzienbare scenario’s. Denk bijvoorbeeld aan de doorlopend veranderende erfbelastingwetgeving in de verschillende Spaanse autonome regio’s. Daarmee kan de nalatenschap altijd optimaal worden gespreid en kunnen alle (op dat moment) geldende vrijstellingen altijd optimaal worden benut. Het testament lijkt daardoor op een verzekeringspolis, met name voor hen die alles ‘in de stenen’ hebben geïnvesteerd en geen geld hebben om erfbelasting te betalen. Het opstellen van een dergelijk testament kunt u niet aan een zelfbenoemde deskundige overlaten. Laat u in Spanje niet om de tuin leiden door Nederlandstalige ‘adviseurs’ die de schijn wekken te beschikken over alle benodigde knowhow!  >lees meer hierover

mr. R. Zanardi - notaris

Over R.L. Zanardi

Renato Zanardi is al ruim 11 jaar professioneel actief, met het advisering van Nederlanders die woonachtig zijn of bezittingen hebben in Spanje op het gebied van testamenten, erfrecht, erfbelastingrecht en (fiscale) nalatenschapsplanning en nalatenschapsafwikkeling. Meer informatie

Tip 1 | Belastingbesparend testament

Eenvoudige Spanje testamenten (bijvoorbeeld van alleenstaanden) kunnen best in Spanje worden getekend, maar het blijft opletten geblazen. Advies: een standaard langstlevende testament liefst niet in Spanje tekenen, en een ‘belastingbesparend Spanje testament’ sowieso nooit!

Tip 2 | Gratis testamentcheck

Andere adviseurs aan de Costa’s trachten zich hiermee wel eens te onderscheiden. Voor ons is het vanzelfsprekend. Natuurlijk beoordelen wij gratis in hoeverre uw huidige testamenten en huwelijksvoorwaarden ‘Spanje-proof’ zijn!

Tip 3 | Laat uw Nederlandse testament niet vertalen!

Dat is weggegooid geld. In Spanje hoeven ze het testament niet in te zien of te lezen. Een tweetalige (Europese) verklaring van erfrecht met uitleg over de rechtsposities van de betrokkenen is meer dan voldoende.

Tip 4 | Wacht even met de Nederlandse verklaring van erfrecht

Wacht met de Nederlandse verklaring van erfrecht tot u precies weet hoe de afwikkeling in Spanje moet gaan luiden. Zonder het te weten kunt u ‘wegen afsluiten’ die in Spanje voor erfbelastingbesparing hadden kunnen zorgen.

Referenties

Testament aanmaken of uw huidige wijzigen? Neem vandaag nog contact met ons op!

Maak nu een afspraak!

HET LAATSTE NIEUWS over testamenten in Spanje en Nederland

Wij zijn continue op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zetten deze voor u op een rij. Hieronder staan de meest recente artikelen over het testament vermeld, met besprekingen van inhoudelijke onderwerpen of de meest recente actualiteiten op dit deelgebied, zowel juridisch als fiscaal. U kunt ook alle alle artikelen over ‘het testament’ bekijken.

SPAANSE WONING GEKOCHT? “Regel je erfenis naar Nederlands erfrecht!”

  • Posted by Renato Zanardi
  • On 7 mei 2022

“Na aankoop van een Spaanse (vakantie)woning is het zeker van belang om gelijk een testament op te laten stellen...

  • advocaat, eigendomsregister, erfbelasting, erfenis, erfrecht, europa, fiscus, gestor, kadaster, makelaar, nalatenschap, Nederland, notaris, overlijden, Spaanse woning, Spanje, successierecht, vakantiewoning, verkoop, verkopen
 

HET RESIDENT TESTAMENT

  • Posted by Renato Zanardi
  • On 26 november 2020

Stel je bent samen met je echtgeno(o)t(e) naar Spanje gekomen om te blijven. Je bent resident geworden. Wat moet...

  • advies, belastingbesparing, echtgenoot, erfbelasting, erfrecht, europa, langstlevende testament, Nederlands erfrecht, successierecht, testament, vrijstelling
 3

HET NEDERLANDSE STANDAARD-TESTAMENT: GOED OF NIET GOED VOOR SPANJE (deel 3)

  • Posted by Renato Zanardi
  • On 26 oktober 2020

“Wij hebben een ‘standaard testament op de langstlevende”. Dit horen wij onze cliënten vaak zeggen. Onze wedervraag luidt dan:...

  • erfbelasting, erfenis, erfgenaam, erfrecht, langstlevende testament, nalatenschap, Nederlands recht, Nederlandse notaris, rechtskeuze
 1