Vragenformulier levenstestament

 

Wilt u een levenstestament laten maken?

Door beantwoording van onderstaande vragen kunt u een eerste beeld krijgen van de zaken die u kunt regelen in een levenstestament en welke informatie u daarvoor aan moet leveren. Dit is maar een eerste kort overzicht, naar gelang uw situatie en wensen kan er in een levenstestament veel geregeld worden.

U wilt een levenstestament opstellen. Wat wilt u (in hoofdlijnen) regelen?

Uw persoonsgegevens

Algemeen

Heeft u een onderneming?
Heeft u vermogen in Spanje?

Mentorschap, bewind, curatele

Medische volmachten, behandelverbod of -gebod