Nalatenschapsafwikkeling

Het erven van een nalatenschap kan een ingrijpende gebeurtenis zijn. Kansen maar ook risico’s kunnen aan de orde zijn. Een foute inschatting kan grote financiële gevolgen hebben voor de erfgena(a)m(en).
De afwikkeling van een nalatenschap kan ook nogal arbeidsintensief zijn. Naast juridische handelingen dienen allerlei feitelijke handelingen te worden verricht. Meestal wordt hiervoor één van de erfgenamen gemachtigd. Een niet te onderschatten taak, zeker als een aantal zeer waardevolle goederen (zoals een woning) zich op buitenlands grondgebied bevinden.
Ondanks dat testamenten die zijn opgesteld naar Nederlands erfrecht juridisch gezien perfect kunnen worden toegepast op Spaanse bezit (ongeacht of zij zijn getekend in Spanje of Nederland), dient aan de uitvoering de nodige extra zorg te worden besteed. De medewerking van diverse Spaanse autoriteiten is vereist. Deze autoriteiten (waaronder de Spaanse notaris) hebben geen kennis van het Nederlandse erfrecht. De communicatie met die autoriteiten is daarom van fundamenteel belang voor een correcte afwikkeling van de nalatenschap conform het testament.
Wij kunnen u helpen indien de nalatenschap deels bestaat uit bezittingen in Spanje.

Hoe pakken wij dit aan?

Voordat aan de afwikkeling wordt begonnen, worden alle relevante gegevens betreffende de omvang en samenstelling van de nalatenschap zoveel mogelijk verzameld, waarbij ook de risico’s zoveel mogelijk in beeld komen en kunnen worden besproken met de erfgenamen. Ook wordt een fiscale analyse gemaakt. Zelfs als het uit te voeren testament geen ‘geavanceerd’ exemplaar is kunnen er ‘sturingsmogelijkheden’ zijn waarmee een gunstig(er) fiscaal resultaat kan worden behaald. Voorts wordt meteen bekeken en/of besloten of het verstandig is een verzoek tot uitstel van de aangifte in te dienen bij de Spaanse fiscus, vooral in het geval rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de aangifte niet binnen de vrijwillige aangiftetermijn (6 maanden na het overlijden) kan worden gedaan.

Eventuele arbeidsintensieve handelingen (zoals opruimen/ontruimen, zwembad- en tuinonderhoud t.b.v. een ‘snelle verkoop’ etc.) kunnen wij laten verrichten. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van betrouwbare mensen en bedrijven voor dit soort klussen. Ook de verkoop van het huis kan met onze tussenkomst worden geregeld als dat gewenst is.

In Nederland woonachtige nabestaanden hoeven niet meerdere keren naar Spanje af te reizen om aldaar informatie te krijgen, overleg te voeren of akten te tekenen. Dit alles kan desgewenst op ons hoofdkantoor in Lelystad plaatsvinden.

Tip: Wacht met het aanvragen van een VVE (verklaring van erfrecht)

Het is van belang geen verklaring van erfrecht bij een (andere) Nederlandse notaris te laten opstellen voordat u zich heeft laten informeren over de (on)mogelijkheden in Spanje. Is de verklaring van erfrecht al getekend, dan kan hiervan inhoudelijk niet meer worden afgeweken, ook niet indien hiermee bijvoorbeeld veel erfbelasting had kunnen worden bespaard.

Vrijblijvend contact opnemen

Heeft u specifieke vragen over een nalatenschap en de afwikkeling daarvan? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contactformulier

Bekijk hier het privacybeleid

Een moment geduld aub.