Testament met het oog op Spaans bezit – juridisch maar ook fiscaal!

Het testament is het meest bekend als het gaat om het juridisch regelen van de nalatenschap. Maar ook het optimaal benutten van de beschikbare vrijstellingen (erfbelasting/successierecht) begint daarmee (lees meer hierover).

De inhoud van dit document moet voldoen aan de wet. Een Nederlands testament werkt slecht als de Spaanse wet geldt. Een rechtskeuze voor Nederlands recht voorkomt dit probleem, óók in Spanje. Dit is vooral van belang als we het hebben over een langstlevende testament.

Een Nederlands testament met rechtskeuze werkt juridisch perfect, óók in Spanje. Op internet wordt vaak het tegendeel beweerd. Dit is zeer misleidend en verwarrend.

De oplossing van de rechtskeuze danken wij aan de Europese erfrechtverordening. Alleen in Engeland, Ierland en Denemarken geldt deze niet.

De kunst is ervoor te zorgen dat óók de fiscale werking optimaal is, óók in Spanje! Daarnaast moet de uitvoerbaarheid goed zijn, óók in Spanje. Hierin zijn wij gespecialiseerd.

Onderteken een belastingbesparend testament overigens altijd in Nederland.

Tip 1 Gratis testamentcheck

Andere adviseurs aan de Costa’s trachten zich hiermee wel eens te onderscheiden. Voor ons is het vanzelfsprekend. Natuurlijk beoordelen wij gratis in hoeverre uw huidige testamenten en huwelijksvoorwaarden ‘Spanje-proof’ zijn!

Tip 2 Laat uw Nederlandse testament niet vertalen!

Het laten vertalen van een in Nederland getekend testament in het Spaans is weggegooid geld. Indien voor de afwikkeling in Spanje een Spaanse notaris moet worden ingeschakeld, dan heeft hij genoeg aan een verklaring van erfrecht (een ‘Europese erfrechtverklaring’ is niet nodig aan de Spaanse kusten!) in de Spaanse taal. Zo nodig stellen wij deze verklaring tweetalig op.