4. Nalatenschapsafwikkeling in Spanje met Nederlands erfrecht

 

“Elk voordeel heb z’n nadeel”

Maar met zo’n slim flexibel testament naar Nederlands recht bent u er nog niet hoor! U dient zich namelijk het volgende te realiseren. Spanjaarden kennen de inhoud van de Nederlandse wet niet. Zij zijn bovendien de eenvoudige korte standaard testamenten van Spaanse notarissen gewend. Bij de uitvoering van het ‘slimme’ Nederlandse testament in Spanje worden erfgenamen geconfronteerd met Spaanse ‘autoriteiten’.

Juridisch inhoudelijk kan geen enkele Spaanse autoriteit ook maar iets veranderen aan de werking van uw testament naar Nederlands recht. Uw uiterste wil is wet, mits u daarin de rechtskeuze voor het Nederlands recht heeft opgenomen. Met de Spaanse erfwet hebben uw nabestaanden dan niets meer te maken.

Medewerking van de Spaanse autoriteiten is slechts nodig om uw Spaanse bezit (uw Spaanse woning, uw Spaanse bankrekening(en)) formeel op naam te stellen van de gerechtigden die in uw testament zijn aangewezen. Deze autoriteiten zijn verplicht uw testament naar Nederlands recht, en de Nederlandse wet, hierin volledig te volgen. Het hele juridische voortraject, bepalend voor de aanspraken van de verschillende betrokken,  wordt dus beheerst door de Nederlandse wet, behalve de formaliteiten die nodig zijn voor de tenaamstelling van de eigendommen in Spanje.

Daarnaast dient bij de Spaanse fiscus aangifte te worden gedaan voor de Spaanse erfbelasting.

De bedoelde autoriteiten zijn echter ‘eigen-wijze’ professionals/ambtenaren, denkend vanuit hun eigen kennis, normen en ervaring. Het komt voor dat een of meer goede gesprekken nodig zijn om hen te overtuigen dat het – als gevolg van de Nederlandse wet en het testament – net even anders zit dan zijn gewend zijn. Of uw testament naar Nederlands recht in Spanje of in Nederland is getekend is daarbij overigens geheel irrelevant.

Dat betekent dat de kans relatief groot is dat uw testament naar Nederlands recht, hoe slim, geldig, en belastingbesparend ook, niet zonder een degelijke, deskundige Spaans-Nederlandse begeleiding uitgevoerd kan worden zoals hij bedoeld is. Dat zou een nadeel van een testament naar Nederlands recht genoemd kunnen noemen… Maar ja… (wat is het alternatief?)